info@turkuazvadisi.com.tr

2020 SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ ERTELENMESİ

Bilindiği üzere, toplu yapı yönetim planına dair hukuki süreçte yaşanan gelişmeler ve verilen mahkeme kararları neticesinde eski yönetim planı hükümlerinin geçerlilik kazanması nedeniyle seçimli blok genel kurulları 2020 yılı Haziran ayına ertelenmişti. Ancak, gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 virüsü ile mücadele ve virüsün etkilerinin önlenmesi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda seçimlere dair bugüne kadar her hangi bir işlem tesis edilmemiştir.

12.05.2020 tarihli ve 156 sayılı yazımızla, seçimli olağan genel kurul toplantılarımızın yapılıp yapılamayacağı hususunda Etimesgut Kaymakamlığından görüş ve izin talep edilmiş, Etimesgut Kaymakamlığının 21.05.2020 tarihli ve 1485 sayılı cevabi yazısı 05.06.2020 günü Toplu Yapı Yönetimimize ulaşmıştır.    

Etimesgut Kaymakamlığının 21/05/2020 tarihli ve 1485 sayılı cevabi yazısında; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 27. ve 29. maddelerinde kurulların toplanma usullerine atıfta bulunulmuş, kurumlarınca yapılacak bir işlem bulunmadığı belirtilmiştir. 

Toplu Yapı Yönetimi olarak Etimesgut Kaymakamlığının yazısına istinaden genel kurul toplantılarımız için takvim belirlenmiş ve 13.06.2020 tarihli ve 205 sayılı yazımızla blok ve ada yönetimlerine gerekli duyuru yapılmıştı. Ancak, genel kurul toplantılarının 31.07.2020 tarihine kadar yapılamayacağına dair Etimesgut Kaymakamlığının ikinci bir yazısı, 19.06.2020 tarihli 1889 sayılı yazı, Toplu Yapı Yönetimimize iletilmiş olduğundan Turkuaz Konutları seçimli olağan genel kurul toplantıları ikinci bir duyuru ve bilgilendirmeye kadar ertelenmiştir.

Bilgilerinize. 

EKLER:

1. 12/05/2020 TARİHLİ TOPLU YAPI YAZISI

2.ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞININ 21/05/2020 TARİHLİ YAZISI

3,ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞININ 19/06/2020 TARİHLİ YAZISI